Privacy Statement - De Occasion Dealer Middelburg

0118-633260
Ga naar de inhoud

Privacy StatementUiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens
DeOccasionDealerMiddelburg.nl verwerkt de, via www.DeOccasionDealerMiddelburg.nl, geregistreerde persoonsgegevens. Een gebruiker kan zich slechts één keer registreren op de Website.  DeOccasionDealerMiddelburg.nl vraagt daarom om uw voor- en achternaam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer en zal deze gegevens, indien zij dat nodig acht, ook controleren op juistheid. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Uw gegevens kunnen wel verstrekt worden aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten van DeOccasionDealerMiddelburg.nl waarvan u gebruik wenst te maken of indien DeOccasionDealerMiddelburg.nl hiertoe wettelijk verplicht is.

DeOccasionDealerMiddelburg.nl kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van DeOccasionDealerMiddelburg.nl of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts door DeOccasionDealerMiddelburg.nl worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden na anonimisatie ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw geanonimiseerde persoonsgegevens zijn na anonimisering niet meer tot u herleidbaar.

Beveiliging gegevens
DeOccasionDealerMiddelburg.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoons- en andere gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens staan opgeslagen op een beveiligde server. Tevens gebruikt Vaartland veiligheidsprocedures voor het vastleggen en verstrekken van de gegevens. Dit alles om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.

Wijzigen of verwijderen gegevens
U kunt de door u geregistreerde gegevens snel en makkelijk wijzigen door in te loggen op uw eigen account. Indien wenselijk kunt u uw advertentie verwijderen. Deze is dan binnen 6 werkdagen geheel van de server verwijderd. Indien wenselijk kunt u uw registratie ook geheel ongedaan maken door in uw account op "Account verwijderen" te klikken. Hierdoor worden alle door u geregistreerde gegevens en uw advertenties verwijderd. Uitschrijving heeft tot gevolg dat u van sommige van onze diensten geen gebruik meer kunt maken.

Rechten van de betrokkene
U hebt het recht om de gegevens in te zien die DeOccasionDealerMiddelburg.nl over u heeft vastgelegd. Ook kunt u vervolgens verzoeken doen tot het aanbrengen van veranderingen, zoals wijzigingen, verbeteringen of aanvullingen, in de gegevens die u hebt ingezien. Verder kunt u DeOccasionDealerMiddelburg.nl verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar: (info@DeOccasionDealerMiddelburg.nl). DeOccasionDealerMiddelburg.nl zal binnen vier weken na dagtekening op uw verzoek reageren.

Indien u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, verzoeken wij u uw klacht naar ons te sturen. Wij zullen daar binnen vier weken op reageren. Op het moment dat u ontevreden bent over onze reactie op uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Spam en misbruik persoonsgegevens
Het is derden niet toegestaan om de door DeOccasionDealerMiddelburg.nl verzamelde en/of verwerkte gegevens te verzamelen. Het is derden daarnaast uitdrukkelijk verboden om met de door DeOccasionDealerMiddelburg.nl verzamelde en/of verwerkte gegevens mailings (spam) gericht aan de e-mailadressen van adverteerders en gebruikers van www.DeOccasionDealerMiddelburg.nl te versturen. Bij overtreding van voornoemde verboden verbeurt de derde een direct opeisbare boete van € 1.000,- (Duizend Euro) per gebeurtenis per persoon. DeOccasionDealerMiddelburg.nl zal bij overtreding van voornoemde verboden juridische stappen ondernemen tegen de verantwoordelijke partijen.

 
Cookies
Om uw bezoek aan www.DeOccasionDealerMiddelburg.nl nog gemakkelijker te maken, wordt gebruik gemaakt van cookies, java scripts en web beacons. Dit zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en opgeslagen op uw pc. De cookies bevatten geen persoonsgegevens, maar bewaren informatie over uw bezoek aan onze website. De cookies worden nadrukkelijk niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wijzigingen
DeOccasionDealerMiddelburg.nl behoudt zich het recht voor deze privacy statement van tijd tot tijd aan te passen. Wij raden u daarom aan om onze privacy statement regelmatig te raadplegen.
De Occasion Dealer Middelburg
0118-633260 info@deoccasiondealer.nl
Arnesteinweg 41, 4338 PD Middelburg

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag: 09.00 tot 17.30 uur
Zaterdag: 09.00 tot 17.00 uur
© Copyright 2018 De Occasiondealer Middelburg
Terug naar de inhoud